לוח הודעות וחדשות
לקהל הרוחצים / יום הזיכרון
11/05/2016

לקהל הרוחצים

לקהל השוחים
שעות פתיחה ביום הזיכרון ויום העצמאות:
יום ג' 07/05/19 ערב יום הזיכרון פעילות רגילה עד 19:00.
*חוגי שחייה וקורסים ביום ג' 07/05/19 במתכונת רגילה.
יום ד' 08/05/19 יום הזיכרון הבריכה סגורה.
יום ה' 09/05/19 יום העצמאות מתכונת שבת
07:00-14:00 לקהל השוחים.
בברכה
הנהלת הבריכה

 « חזרה 
בניית אתרים